BEKOMAT维修包/电源板/控制板


长期供应BEKOMAT全系列排水器的 易损套件(维修包保养包),膜片,阀单元总成,阀体套件,壳体总成,电源板,控制板等配件:

易损套件(维修包保养包):XEKA20101XEKA21101XEKA12101XEKA12301XEKA13101XEKA13301XEKA14101XEKA14301XEKA14501XEKA16201

膜片包:XEKA10106XEKA00027XEKA00017XEKA00020XEKA00019

阀单元总成:XEKA12103XEKA12203XEKA12303XEKA13303XEKA16203

 


返回上级